La Renda Bàsica a Catalunya. José Iglesias Fernández


En aquest llibre José Iglesias Fernández ens presenta un estudi de la viabiltat de la implantació de la Renda Bàsica a Catalunya, tenint en compte tant les possibilitats com les dificultats que la seva implantació podria suposar. "És evident que alguna cosa s'està movent a Catalunya a l'entorn de la idea de la Renda Bàsica. Cal esperar que la lectura d'aquest llibre serveixi per il.lustrar i enriquir al debat al nostre país sobre una de les qüestions de més dimensió social que està recorrent els darrers anys Europa i les seves societats". Jordi Sánchez, Director de la Fundació Jaume Bofill.

VERSIÓ COMPLETA EN CASTELLÀ ONLINEA dalt: portada del llibre La Renda Bàsica a Catalunya. Editorial Mediterrània, Col.lecció Polítiques, 31

Dreta: presentació del llibre a càrrec de Jordi Sànchez, Director de la Fundació Jaume Bofill (esquerra), i del
seu autor, José Iglesias Fernández.Per a més informació: Fundació Jaume Bofill.
Provença, 324, 08037, Barcelona, Spain.
fbofill@fbofill.cat


Volver a la página principal